AUKJE'S ZORGAANBOD

Praktische en persoonlijke begeleiding op maat

Aanbod

Praktische begeleiding bij u thuis gericht op het kind en het gezin.
Gespecialiseerd in ASS (Autisme Spectrum Stoornis) en het bieden van maatwerk.

Weten wanneer je kunt loslaten en wanneer je door moet pakken.
Praktische hulpverlening die de taal spreek van het kind en gezin met een oplossingsgerichte aanpak.

Individuele begeleiding voor kind en volwassene:

• Bieden van een veilige basis
• Vergroten van zelfvertrouwen
• Inzicht bieden in beperking
• Leren omgaan met paniek
• Verbeteren van communicatieve vaardigheden
• Leren omgaan met emotie
• Vergroten van de sociale vaardigheden en van de zelfstandigheid

Begeleiding voor ouders:

• Begrijpen van het kind en hoe hier mee om te gaan
• Bieden van structuur en duidelijkheid
• Negativiteit ombuigen naar positiviteit
• Ouderpositie versterken
• Inzicht in de ouderrol